Ana Sayfa

Kozalak Düşünce Platformu

Felsefe, Sosyoloji, Ezoterizm,Okültizm konularında bağımsız araştırma ve çalışmalar yapan, yarı batıni bir düşünce kuruluşudur. 2019 yılında İstanbul da kurulmuştur.

Çalışmalarımızın temeli : Dört kapı, dört sütun dediğimiz şu ana prensipler üzerinde inşa edilip yükselecektir : Akıl, Bilim, Felsefe ve Sevgi..

Kozalak Düşünce Platformu ; Evreni, doğayı ve onun bir parçası olan insanın tekâmülünü dinler ve ideolojilerin dogmalarından bağımsız olarak, hür bir düşünce sistemi ile ele alır. Ancak insanlığın düşünsel evriminde geliştirdiği tüm ideolojilere ve dinlere saygılıdır. Kuruluşumuzun amacı hiç bir dini ya da ideolojiyi yanlışlayıp, onun yerine kendimizi ikâme etmek, yaymak, rekabete girişmek ve benimsetmek değildir. Uğraşı alanımız, dini yada politik tartışma ve çekişmelerin çok uzağında ve üstündedir.

Sembolümüzün anlamları

  • Kuyruğunu yiyen yılan “Ouroboros” ; Doğum ve ölüm döngüsünü temsil eder. Meşhur psikolog Carl Gustav Jung “Ouroboros”u , “insan psişesine arketip bir anlamlılık yüklediği şeklinde yorumlamıştır.

Platon, evrendeki ilk yaşayan her şeyi kendi kendini yiyen sirküler bir varlık olarak betimlemiştir. M.Ö.4700 – 2900’e Hongshan kültürüne atfedilmiştir. Bu kültürle ilgili olarak bir ölünün göğsünde bu simge bulunmuştur. Aynı şekilde eski antik Mısır da, Roma da, Unas piramidinde bu sembol kullanılmıştır. Kısacası Gnosticism de bu yılan sonsuzluğu ve dünyanın ruhunu sembolize etti..

  • Kozalak simgesi ; insan beyninin tam merkezinde bulunan ve melatonin salgılama görevi gören “Epifiz” bezini simgeler” . Daha detaylı bilgi için forumumuz >> KOZALAK NEDİR?
  • Sol tarafta bulunan bayan figürü : Anadolu Paganizmini ve ana tanrıçayı temsil eder.
  • Sağ tarafta bulunan Hermes asası : Majinin, simyanın, astronominin, tıbbın ve bilgeliğin kurucusu sayılan Hermes Trismegistus’u simgeler..
  • Ortada bulunan kalem ve kılıç simgeleri : Mücadelenin her alanda, her yerde sürdürüleceğini simgeler..

Günün Sözü

“Varmısın ki yok olmaktan korkuyorsun”

FARABİ